Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een circus aan de Smuddeweg 3 Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
 • 7581PN 3
Publicatiedatum
11-04-2017
Einddatum
23-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een circus aan de Smuddeweg 3 Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Circus Renz Berlin, Postbus 9124, 9703 LC in Groningen voor het houden van een Circus in het weiland ten noorden van de parkeerplaats van Steenfabriek De Werklust in Losser op de volgende dagen en tijden:
  • Donderdag 21 september 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur;
  • Vrijdag 22 september 2017 van 17.00 uur tot 19.00 uur;
  • Zaterdag 23 september 2017 van 15.00 uur tot 17.00 uur;
  • Zondag 24 september 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 11 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.