Verleende stookontheffing voor een paasvuur aan de Goormatenweg in Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586RT 7
Publicatiedatum
13-04-2017
Einddatum
25-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing voor een paasvuur aan de Goormatenweg in Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2017, 2018 en 2019 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Goormatenweg 7, 7586 RT Overdinkel.

Datum bekendmaking 13 april 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.