Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van het evenement Vrouw 2017 ft Just Men in Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PN 3
Publicatiedatum
11-04-2017
Einddatum
23-05-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met het houden van het evenement Vrouw 2017 ft Just Men in Losser

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het:

Beschrijving

  • houden van het evenement Vrouw 2017 ft. Just Men, op zondag 28 mei 2017, op het terrein van steenfabriek De Werklust aan de Smuddeweg te Losser, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer, de volgende weg:
    • de Smuddeweg, gelegen tussen de ingang van steenfabriek De Werklust en de Honingloweg;
    • en aan beide zijden een parkeerverbod in te stellen voor: de Oldenzaalsestraat, gelegen tussen het Osseplein en de Snippertweg.

Op de volgende dag(en) en tijden:

  • zondag 28 mei 2017, vanaf 11:00 uur tot 18:00 uur.

Datum bekendmaking 11 april 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.