Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het te houden muziekevenement "Hellehond op Hemelvaart" in De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-04-2017
Einddatum
23-05-2017
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het te houden muziekevenement "Hellehond op Hemelvaart" in De Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het:

Beschrijving

  • op Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, te houden muziekevenement “Hellehond op Hemelvaart” in het centrum van De Lutte in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer van de volgende wegen:
    • de Dorpstraat tussen de Plechelmusstraat en pand Dorpstraat nr. 13;
    • de Irenestraat, tussen Plechelmusstraat en Beatrixstraat.

Op de volgende dag(en) en tijden:

  • Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei 2017, vanaf 11:00 uur tot 18:00 uur.

Datum bekendmaking 11 april 2017.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.