Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 5
Publicatiedatum
19-04-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte”

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van donderdag 20 april 2017 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bentheimerstraat ong. te De Lutte”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de sanering en  herontwikkeling van de locatie  van het voormalig restaurant De Tankenberg (later De Pan) en directe omgeving aan de Bentheimerstraat 9 te De Lutte. Het plan voorziet in de bouw van 2 ruime woningen met bijgebouwen die landschappelijk ingepast worden. Er wordt tevens geinvesteerd landschapsherstel en er wordt een parkeerterrein ingericht voor 15 personenauto’s ter ontsluiting van het achtergelegen wandelgebied Egheria.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met woensdag 31 mei 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 19 april 2017

Publicatie

1.            De Week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen