Aanvraag omgevingsvergunning Pelmolen 23 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SG 23
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pelmolen 23 in De Lutte

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Pelmolen 23, 7587 SG De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.