Aanvraag omgevingsvergunning Lutterstraat 1 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 6540
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Plaatsen van een bouwbord op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 6540, Lutterstraat 1 in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.