Aanvraag omgevingsvergunning Het Witte Zand 44 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586GV 44
Publicatiedatum
19-04-2017
Einddatum
31-05-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Het Witte Zand 44 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een berging met een overkapping op het perceel Het Witte Zand 44, 7586 GV Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.