Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Twentse Cultuurtocht in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
06-10-2017
Einddatum
17-11-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Twentse Cultuurtocht in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Plechelmus Harmonie, de heer T. Pünt, p/a Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte voor het schenken van zwak  alcoholhoudende dranken tijdens de Twentse Cultuurtocht door De Lutte op zondag 22 oktober van 10.30 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 6 oktober 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.