Besluit omgevingsvergunning Pallick van Hoevellaan 15 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581DM 15
Publicatiedatum
06-10-2017
Einddatum
17-11-2017
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Pallick van Hoevellaan 15 in Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een erker aan de voorzijde en het intern wijzigen van een woning op het perceel Pallick van Hoevellaan 15, 7581 DM Losser.

Datum bekendmaking 6 oktober 2017.

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.