Aanvraag omgevingsvergunning hoek Bentheimerstraat/ Daminksweg in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3215
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Afzetten van een hakhoutwal op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie A, nummer 3215, hoek Bentheimerstraat/Daminksweg in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.