Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 14 Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7585PP 14
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kremersveenweg 14 Glane

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Herbouwen van een woning op het perceel Kremersveenweg 14, 7585 PP Glane.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.