Aanvraag omgevingsvergunning Hannekerveldweg 26 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BE 26
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hannekerveldweg 26 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een segkoia op het perceel Hannekerveldweg 26, 7481 BE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.