Aanvraag omgevingsvergunning Grensweg 6 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PH 6
Publicatiedatum
18-10-2017
Einddatum
29-11-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Grensweg 6 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een brandhouthok op het perceel Grensweg 6, 7581 PH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.