Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 92 in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 92
Publicatiedatum
18-01-2017
Einddatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 92 in Overdinkel

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer R. Said voor het uitoefenen van het horecabedrijf Restaurant Bella Antonio, gevestigd aan de Hoofdstraat 92, 7586 BV in Overdinkel.

Datum bekendmaking,  10 januari 2017.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij de burgemeester,  Postbus 90, 7580 AB Losser.