Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Jeugdgala" in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CE 107
Publicatiedatum
18-01-2017
Einddatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het evenement "Jeugdgala" in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de Losserse Carnavalsvereniging De Gaffel Aöskes, De Pol 42, 7581 CZ in Losser voor het houden van het evenement ‘Jeugdgala’ op vrijdag 10 februari 2017 van 18.30 uur tot 22.00 uur in sporthal De Fakkel, Gronausestraat 107, 7581 CE in Losser.

Datum bekendmaking 10 januari 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.