Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnavalsfeest in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
18-01-2017
Einddatum
01-03-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het Carnavalsfeest in De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • De heer D. S. Nijhuis, Nachtegaalstraat 31, 7587 AW De Lutte voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Carnavalsfeest op het Kerkplein in De Lutte op maandag 27 februari 2017 van 13.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 6 januari 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.