Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte partiële herziening Dorpstraat 3 de Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AA 3
Publicatiedatum
23-01-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan De Lutte partiële herziening Dorpstraat 3 de Lutte

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 19 januari 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan De Lutte partiële herziening Dorpstraat 3 de Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Horeca” voor  het perceel Dorpstraat 3 te De Lutte. De eigenaar is voornemens om op de verdieping van het horecapand horeca-activiteiten mogelijk te maken. De beoogde uitbreiding op de verdieping is niet toegestaan op basis van het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 2 maart 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 18 januari 2017

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen