Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587ND 31
Publicatiedatum
23-01-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 19 januari 2017 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg 1-1A De Lutte.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft een wijziging van de bestemming “Bedrijf” voor  de percelen Bentheimerstraat 31-33 en Hanhofweg 1-1A  te de Lutte.  De bestaande  woningen Bentheimerstraat 31-33 en Hanhofweg 1 worden bestemd tot ‘Wonen”en de voormalige drukkerij met kapschuur Hanhofweg 1A wordt bestemd  to t “Recreatie- Verblijfrecreatie”  aansluitend aan  het naastgelegen recreatie terrein “het Keampke”, Hanhofweg 5.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 2 maart 2017 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 18 januari 2017

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord