Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 7141

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 7141
Publicatiedatum
18-01-2017
Einddatum
01-03-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van drie eiken op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 7141.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.