Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van het Schuttersfeest in Glane

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PE 330 A
Publicatiedatum
10-05-2017
Einddatum
21-06-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van het Schuttersfeest in Glane

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schuttersvereniging Concordia Glane voor het houden van het Schuttersfeest op het terrein van dorpsraad Glane, Gronausestraat 330A, 7585 PE in Glane op de volgende dagen en tijden:
    • vrijdag 30 juni 2017 van 20:30 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 1 juli 2017 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 2 juli 2017 van 13.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 10 mei 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.