Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een openluchtconcert in de tuin van Landgoed de Wilmersberg op 10 september 2017 in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NL 7
Publicatiedatum
08-08-2017
Einddatum
19-09-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een openluchtconcert in de tuin van Landgoed de Wilmersberg op 10 september 2017 in De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Landgoedhotel De Wilmersberg, de heer B.M. van Vilsteren, Rhododendronlaan 7, 7587 NL in De Lutte voor het houden van een Openluchtconcert. Het evenement vindt plaats op zondag 10 september 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur, in de tuin van Landgoed de Wilmersberg, Rhododendronlaan 7, 7587 NL in De Lutte.

Datum bekendmaking 8 augustus 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.