Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 59 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CB 59
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 59 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een woning met een garage op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie K, nummer 6541, Pastoor van Laakstraat 59, 7586 CB Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.