Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 85 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PP 85
Publicatiedatum
16-08-2017
Einddatum
27-09-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hogeboekelweg 85 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Wijzigen van bestaande agrarische bebouwing in een zorgboerderij op het perceel Hogeboekelweg 85, 7582 PP Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.