Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats voor het gemeentehuis in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AA 1
Publicatiedatum
06-11-2017
Einddatum
18-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het innemen van een standplaats voor het gemeentehuis in Losser

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • OWN DSW Zorgverzekeraar, ’s-Gravenlandseweg 555, 3119 XT Schiedam voor het innemen van een standplaats voor het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1 in Losser op de volgende dagen en tijden:
    • donderdag 16 november 2017 van 14.00 uur tot 16.00 uur;
    • donderdag 21 december 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Datum bekendmaking 6 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.