Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
06-11-2017
Einddatum
18-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een carnavalsoptocht in De Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Carnavalsvereniging ‘’de Bosdûvelkes’’, Luttermolenweg 7, 7587 RH De Lutte voor het houden van de Carnavals optocht op maandag 12 februari 2018 van 13.30 uur tot 15.30 uur door het centrum van de Lutte.

Datum bekendmaking 6 november 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.