Verleende stookontheffing Smalmaatstraat 55 in Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581HH 55
Publicatiedatum
03-11-2017
Einddatum
15-12-2017
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Smalmaatstraat 55 in Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019 voor de volgende percelen gelegen aan de:

Beschrijving

  • Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.

Datum bekendmaking 3 november 2017.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.