Aanvraag omgevingsvergunning nabij de Koopsweg in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 4233
Publicatiedatum
15-11-2017
Einddatum
27-12-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een eik op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 4233 nabij de Koopsweg in De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.