Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 27-29 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BK 27
Publicatiedatum
15-11-2017
Einddatum
27-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 27-29 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verbouwen van twee woningen tot één op de percelen Hoofdstraat 27-29, 7586 BK Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.