Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 35 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CZ 35
Publicatiedatum
15-11-2017
Einddatum
27-12-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning De Pol 35 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van de Johma fabriek op het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.