Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
06-03-2017
Einddatum
17-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser

Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • CIBO-CIZIRA BOTAN, Beukelsdijk 149C, 3022 DC in Rotterdam voor het houden van een kledinginzamelingsactie in de gemeente Losser ten bate van bovenvermelde instelling in de maand januari, februari of maart van het jaar 2018.

Datum bekendmaking 6 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.