Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de Twentse smokkeltrail door het buitengebied van de gemeente Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
06-03-2017
Einddatum
17-04-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het houden van de Twentse smokkeltrail door het buitengebied van de gemeente Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

Atletiekvereniging Iphitos, Het Egbertink 36, 7582 DE in Losser voor het houden van de Twentse smokkeltrail op zaterdag 20 mei 2017 van 15.00 uur tot 21.00 uur door het buitengebied van Losser, start en finish op de Atletiekbaan van Iphitos.

Datum bekendmaking 6 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.