Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 10 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CC 10
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor van Laakstraat 10 in Overdinkel

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woonkamer tussen een garage en een pui in de achtergevel op het perceel Pastoor van Laakstraat 10, 7586 CC Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.