Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 175 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AD 175
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 175 in Overdinkel

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een aan huis gebonden beroep op het perceel Kerkhofweg 175, 7586 AD Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.