Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 103 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WH 103
Publicatiedatum
15-03-2017
Einddatum
26-04-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Havezatensingel 103 in Losser

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een berging op het perceel Havezatensingel 103, 7581 WH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.