Ontwerpbeschikking op grond van de Drank- en Horecawet voor het Kulturhus in Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
15-02-2017
Einddatum
29-03-2017
Kaart behorende bij: Ontwerpbeschikking op grond van de Drank- en Horecawet voor het Kulturhus in Overdinkel

Een aanvraag om drank en horecavergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • het schenken van zwakalcoholhoudende dranken in de kantine van het Kulturhus, Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel.

Procedure

De ontwerpbeschikking drank- en horecavergunning ligt vanaf 15 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Vergunningen en Handhaving. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden in verband met de voorgenomen verlening van de drank- en horecavergunning hun zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.