Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC
Publicatiedatum
15-02-2017
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 16 februari 2017  gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied, Verzamelplan 2016.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op wijziging  van  de verbeelding van een aantal percelen in het buitengebied op verzoek van inwoners alsmede het herstellen van enkele omissies in het bestemmingsplan Buitengebied dat op 19 maart 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad .  Het plan behelst een wijziging van zowel de verbeelding als de regels op onderdelen.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met  29 maart 2017  tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 15 februari 2017

Publicatie

1.            Nieuwe Dinkellander
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen