Aanvraag omgevingsvergunning nabij Fleuerweg/Ruhenbergerweg in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1360
Publicatiedatum
15-02-2017
Einddatum
29-03-2017

Een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Diep ploegen en egaliseren op het perceel sectie Q, nummer 1360 nabij Fleuerweg/Ruhenbergerweg.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.