Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Vereeniging in De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 7
Publicatiedatum
02-06-2017
Einddatum
14-07-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Vereeniging in De Lutte

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende gewijzigde Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • de heer D.S. Nijhuis voor het uitoefenen van het horecabedrijf De Vereeniging, gevestigd aan de Dorpstraat 7, 7587 AA De Lutte.

Datum bekendmaking 2 juni 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.