Sloopmelding Prins Bernhardstraat 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7586BH 4
Publicatiedatum
14-06-2017
Einddatum
26-07-2017
Kaart behorende bij: Sloopmelding Prins Bernhardstraat 4 in Overdinkel

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:

Beschrijving

  • Verwijderen van asbest uit een buis/rookgasafvoer op het dak op het perceel Prins Bernhardstraat 4, 7586 BH Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.