Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kermis op het Raadhuisplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (postcode)
 • 7581AG 1
Publicatiedatum
31-08-2017
Einddatum
12-10-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het houden van de kermis op het Raadhuisplein in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

 • Bosma & Leusink Bureau voor kermisverzorging & exploitatie, Postbus 6135, 9702 HC Groningen voor het houden van de kermis op het Raadhuisplein in Losser op de  onderstaande dagen en tijden:
  • vrijdag 6 oktober 2017 van 12.00 uur tot 24.00 uur;
  • zaterdag 7 oktober 2017 van 12.00 uur tot 24.00;
  • zondag 8 oktober 2017 van 13.00 uur tot 24.00 uur;
  • maandag 9 oktober 2017 van 12.00 uur tot 24.00 uur.

Datum bekendmaking 31 augustus 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.