Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 54 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AK 54
Publicatiedatum
13-09-2017
Einddatum
25-10-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 54 in Overdinkel

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een kastanjeboom op het perceel Kerkhofweg 54, 7586 AK Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.