Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Kerstmarkt in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
13-12-2017
Einddatum
24-01-2018
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens de Kerstmarkt in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

Beschrijving

  • Centrum Management Losser, mevrouw M.A. Dieperink, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Kerstmarkt op zondag 17 december 2017 van 12.00 uur tot 18.00 uur op het Raadhuisplein in Losser.

Datum bekendmaking 4 december 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.