Aanvraag omgevingsvergunning nabij de Lutterzandweg in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser P 449
Publicatiedatum
13-12-2017
Einddatum
24-01-2018

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een houtwal nabij de Lutterzandweg in Beuningen, kadastraal bekend gemeente LSR00, sectie P, nummer 449.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.