Verleende vergunning op grond van de APV voor het houden van het schuttersfeest Bookholtlaan 19 in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
03-07-2017
Einddatum
14-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de APV voor het houden van het schuttersfeest Bookholtlaan 19 in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Schuttersvereniging St. Märten Losser, mevrouw M.G.H. Wilke, Richtersstraat 18, 7582 BX Losser voor het houden van het schuttersfeest op de Bookholtlaan 19, 7581 BB Losser op onderstaande dagen en tijden:
    • vrijdag 4 augustus 2017  van 18:00 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 5 augustus 2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 6 augustus  2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 3 juli 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.