Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het schuttersfeest Bookholtlaan 19 in Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 19
Publicatiedatum
03-07-2017
Einddatum
14-08-2017
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing Drank- en Horecawet tijdens het schuttersfeest  Bookholtlaan 19 in Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Mevrouw M. Wilke, Richterstraat 18, 7582 BX Losser, voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het schuttersfeest aan de Bookholtlaan 19 in Losser. Op onderstaande dagen en tijden:
    • Vrijdag 4 augustus van 19.00 uur tot 01.00;
    • Zaterdag 5 augustus van 12.00 uur tot 01.00 uur;
    • Zondag 6 augustus van 12.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking: 3 juli 2017.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.