Aanvraag omgevingsvergunning Smitsbreeweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 1825
Publicatiedatum
12-07-2017
Einddatum
23-08-2017

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van bomen op een perceel met de kadastrale aanduiding sectie N, nummer 1825 aan de Smitsbreeweg in Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.