Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 21 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582AK 21
Publicatiedatum
12-07-2017
Einddatum
23-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Muchteweg 21 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Uitbreiden van een woning op het perceel Muchteweg 21, 7582 AK Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.