Aanvraag omgevingsvergunningTeylersstraat 4 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AH 4
Publicatiedatum
12-07-2017
Einddatum
23-08-2017
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunningTeylersstraat 4 in Losser

Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor het:

Beschrijving

  • Bouwen van een bijgebouw op het perceel Teylersstraat 4, 7581 AH Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.