Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan Stichting Kulturhus Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BG 1
Publicatiedatum
29-03-2017
Einddatum
10-05-2017
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet aan Stichting Kulturhus Overdinkel

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Stichting Kulturhus Overdinkel voor het uitoefenen van het horecabedrijf Kulturhus Overdinkel gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG te Overdinkel.

Datum bekendmaking: 29 maart 2017.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.